Hälsa & välbefinnande

Vill du lära känna nya människor och prata om ämnen som får dig att må bra? Nu startar Glädje och gemenskap i Askersund!

Undersökningar visar att studiecirklar gör oss smartare, gladare och mindre ensamma. Med studiecirkeln Glädje och gemenskap och det tillhörande studiematerialet är tanken att du tillsammans med andra ska bidra till och uppleva en fin stund av samtal och glädje.

Studiecirkeln leds av Ineke Brummer och gemensamt berör ni med olika tema så som mat som njutning, färg och sinnen, rörelse och musik, glädje och humor samt massage och beröring.

Varmt välkommen till en nystart av Glädje och gemenskap i Askersund!