Djur, natur & miljö

Endagskurs som syftar till att förmedla teoretiska såväl som praktiska grundkunskap för att du ska kunna börja ta hand om bin och fortsätta lära dig på egenhand. Kursen omfattar lika mycket teori som praktik och kommer att äga rum i handledarens bigård.

Målet: Att lära dig tillräckligt mycket för att du ska kunna skaffa bin, ta hand om dem och fortsätta lära dig på egenhand. Du köper kurslitteraturen själv.
Kurslitteratur: SBR:s Min biodling, arbetsbok för deltagare (165kr) https://www.biodlarna.se/produkt/min-biodling-arbetsbok-fordeltagare/ och Mina första år som biodlare (179kr) https://www.biodlarna.se/produkt/minaforstaar/

Fika och lunch tillkommer med 150 kronor och betalas på plats.