Hälsa & välbefinnande

Känner du dig stressad? Hur ser din vardag ut och hur återhämtar du dig? Fyra lördagar i februari fokuserar vi på vårt eget mående.

Studiecirkeln sker i samtalsform och leds av Lena Johansson, diplomerad stresscoach. Samtalen kommer att berör följande områden;
• Stress och stresshantering - vad är stress?
• Återhämtning – vikten av återhämtning och vad det kan vara
• Mindfulness - vad är mindfulness? praktiska övningar
• Vår vardag – om att göra en sak i taget

Aktuella datum 1, 15, 22 och 29 februari.

Sista dag för anmälan 24 januari.