Må bra och fungera bättre

Må bra och fungera bättre

Hälsa & välbefinnande

Vi har alla en önskan om att få må bra. Ge dig själv möjligheten att träna avslappning och skapa en positiv självbild.
Ny studiecirkel med Birgitta Wallbom.

Cirkelns upplägg
1. Avslappning – målbildsträning – sätta upp ett mål att sträva mot
2. Avslappning – självbildsträning
3. Avslappning – självkännedom
4. Avslappning – ”regnhjärnor och solhjärnor”
5. Avslappning – självreflektion
6. Avslutning – uppföljning av målbild och utvärdering