Hälsa & välbefinnande

Vad är psykodrama?
Idén med psykodrama är att träna upp spontanitet och kreativitet, utvidga rollrepertoaren, samt att utveckla förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner. Psykodrama bygger på en filosofi som menar att alla människor i grunden är kreativa varelser som har ett behov av att agera och skapa sin omvärld i samklang med andra. J L Moreno, grundaren av psykodrama, definierade spontanitet som vår förmåga att hantera en ny situation på ett adekvat sätt och en gammal situation på ett nytt om mig.

Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra.

Inga förkunskaper krävs!

Kursen erbjuds varannan vecka med planerad start 22 september.

Kontakt
Om du är intresserad och vill veta mer, eller om du helt enkelt vill anmäla dig, kontakta kursledaren Sofia! sofia.thoresdotter@gmail.com