Hälsa & välbefinnande, Musik, teater

Du kommer att få möjlighet att tillsammans med andra arbeta med din personliga utveckling med hjälp av kreativa metoder som psykodrama, skrivande och musik.

Vad är psykodrama?
Idén med psykodrama är att träna upp spontanitet och kreativitet, utvidga rollrepertoaren, samt att utveckla förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner. Psykodrama bygger på en filosofi som menar att alla människor i grunden är kreativa varelser som har ett behov av att agera och skapa sin omvärld i samklang med andra. J L Moreno, grundaren av psykodrama, definierade spontanitet som vår förmåga att hantera en ny situation på ett adekvat sätt och en gammal situation på ett nytt om mig.

Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Om kursledaren
Sofia Thoresdotter är psykodramaledare och musikterapeut.
Hon har många års erfarenhet av att jobba med dessa metoder, både i grupp och individuellt.

Har du frågor?
Kontakta ledaren på telefon 070 635 84 84 eller e-post: sofia.thoresdotter@gmail.com.

Problem att anmäla dig via webben?
Du är varmt välkommen att mejla: orebrolan@sv.se eller ringa: 019-611 94 80 så hjälper vi dig.

Bra att veta
Vi träffas varannan söndag kl 14-17 med början den 5 februari 2023.
Fabriksgatan 8 i Örebro

En endagsworkshop i psykodrama finns att anmäla sig till söndagen den 22 januari.