Djur, natur & miljö

Lär dig hantera röjsågen!

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning. Utbildning i god arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

PROV
Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov.
Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB.
Vid omprov tillkommer kostnad för det

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs.
Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Start vid full grupp. Veckodag bestäms vid första träffen.

Är ni en grupp som består av ca 6 personer och vill gå denna utbildningen tillsammans, hör av er till Vuxenskolan så hjälper vi er!

Observera, vilken ort den praktiska delen av kursen kommer att ske kommer att meddelas av ledaren vid kursstart.