Djur, natur & miljö

UTIFRÅN EFTERFRÅGAN ANORDNAR VI KURSER I HELA ÖREBRO LÄN

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning. Utbildning i god arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning enligt de krav som ställs inom Säker Skog.
Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov.

Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB.

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs.
Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

(Vid omprov tillkommer kostnad för det)
- Start löpande vid full grupp. Minst 6 deltagare.

* Är ni en grupp som består av ca 8 personer och vill gå denna utbildningen tillsammans, hör av er till Vuxenskolan så hjälper vi er!