Språk

Vill du lära dig ryska?

Denna studiecirkel riktar sig till dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna i ryska språket.
Under denna språkkurs kommer du att lära dig bland annat:
• Ryska språkets historia och utveckling
• Hälsningsfraser
• Kyrilliska alfabetet, skrift och uttal
• Veckodagar, månader och väder
• Att presentera dig själv
• Att föra en enkel dialog
• Att kommunicera i vardagssituationer

Du som deltagare har möjlighet att tillsammans med ledaren påverka kursinnehållet. Under studiecirkeln kommer ni att göra övningar, både enskilt och i grupp.

KURSLITTERATUR
Mozjno steg 1-2*

Kort om studiecirkelledaren Marina Isaksson:
Marina arbetar idag som tolk och skriftlig översättare. Marina har erfarenhet av undervisning och språkhandledning för nyblivna tolkar i ryska.

Denna studiecirkel erbjuds digitalt! Innan kursstart kommer du att få en länk till Jitsi, där studiecirkeln kommer att hållas! Viktigt att du anger korrekt mailadress!

Start vid minst 4 deltagare!


* Du ansvarar själv för inköp av bok. Behöver du hjälp med att beställa kan du kontakta SV Örebro län 019-611 94 80