Hälsa & välbefinnande

En samtalsträff för föräldrar till yngre barn med neuropsykiatriska diagnoser eller barn som står inför utredning.

Målet med samtalsträffen är att möta andra i liknande situation. Gemensamt kan vi därefter planera för en serie träffar där vi ges möjlighet att dela erfarenheter, få utrymme för igenkänning, få prata av oss och få reflektera över vår egen återhämtning och vårt välmående.

Gruppen riktar sig i första hand till föräldrar med barn i förskole-, lågstadie- och mellanstadieåldern. Träffarna leds av Karolina som själv har barn med ADHD och autism. Träffarna sker i samverkan med Attention Örebro men medlemskap i föreningen krävs ej