Beteendevetenskap

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län arrangerar samtalsträffar och föreläsningar kring skolfrånvaro. Föräldrar och andra med erfarenhet och intresse av området får här möjlighet att ta del av information och utbyta erfarenheter med varandra.

Onsdag 25 mars kl 17:00-18:30 – Samtalsträff
Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8 Örebro
Gruppen får utrymme att samtala kring sin situation och utbyta erfarenheter och tankar.
Hur ser vardagen ut och vilka råd kan vi ge varandra?

Anmälan
Anmälan senast 23 mars
Vi bjuder på en kopp kaffe eller te och frukt.