Media & kommunikation

Kom igång och skriv din egen livshistoria. Livsresan fortsätter så länge man lever!

För vem ska man skriva? Vad minns man säkert och vad tror man att man minns? Vi talar om dispositionen – den röda tråden. Vi talar om kroppsminnen, om barnperspektivet, luktminnen, matminnen , familjen, generationstillhörighet, den sexuella revolutionen och det man INTE talar om.

Din berättelse kan handla om arbetslivet, sorg och glädje, stolthet, vändpunkter, livssymboler, ritualer och språket. Betyder dessa ord samma sak som för 30 år sedan?

Vi träffas varannan vecka (udda veckor).

Start vid minst 5 deltagare.