Historia & Konsthistoria

Vill du börja släktforska?

I den här studiecirkeln får du lära dig steg för steg om hur du kommer igång med din släktforskning.

- Hur börjar jag?
- Vilka släktforskningsprogram finns det?
- Vilka skriftliga källor skall jag använda mig av?
- Hur dokumenterar jag?
- Besök på Örebro stadsarkiv (kostnad tillkommer)

Vi arbetar utifrån ett studiematerial som ingår i kursavgiften.
Det finns möjligheter till fortsättningskurs efter grundkurs om intresse finns.