Hantverk & konst

KOM OCH VAR MED I EN KAMRATCIRKEL där vi snickrar och slöjdar tillsammans i trä. Vi lär av och med varandra. Det finns ingen ledare så du bör behärska grunderna i snickeri/träslöjd.


VI SES VARANNAN TORSDAG i Olaus Petriskolans träslöjdssal, ingång från Storgatan.  • 5 maj

  • 19 maj

  • 2 juni

  • 16 juniPRISET BEROR PÅ
 hur många deltagare vi blir i gruppen. Idag är vi 3 deltagare och betalar 300kr per person för 4 gånger. Vi delar alltså på kostnaden för hyran av lokalen, så ju fler vi blir desto billigare blir det.


MÖJLIGHET FINNS ATT DELTA ENSTAKA GÅNGER och betala 50 kr/gång. Det går till en kassa för material och verktyg.


DU ÄR FÖRSÄKRAD!
Som studiecirkeldeltagare är du försäkrad under studiecirkeln samt till och från studiecirkelträffen.


FRÅGOR?
Kontakta Charlotta Kjerrström, gruppdeltagare, på 073-808 93 90