Språk

KURSENS INNEHÅLL
Kursen är en nybörjarkurs där inga särskilda förkunskaper behövs. Vi jobbar i en liten grupp och ingen fråga är för dum för att ställas. Kurslitteratur och övningsexempel finns på plats. 

KURSENS FOKUS
Fokus i undervisningen kommer inte att ligga på enstaka fraser om hur man beställer mat på en restaurang eller frågar om vägen till flygplatsen. I stället fokuserar vi på att, på ett pedagogiskt sätt, förstå hur språket är uppbyggt.

Givetvis kommer vi lära oss glosor och uttal, och vi kommer att lära oss sätta ihop enklare meningar och läsa några lätta texter. Lite enklare konversation kommer vi också att kunna klara av i slutet av kursen. I samband med att vi kommer in på olika områden får vi också en inblick i spansk kultur.


FORTSÄTTNINGSKURS
En fortsättningskurs kommer också att erbjudas för den som vill fortsätta studera efter grundkursen.

KURSLEDAREN
Kursledaren Tomas Hagenfors bor i Hallsberg och är 70 år. Han är utbildad lärare och har undervisat många år i ett flertal ämnen på både högstadium och gymnasium. Han har även studerat spanska på universitetet.

Tomas talar många språk och började inte med spanska förrän han var 40 år. Detta ser han som en fördel eftersom han då vet vilka svårigheter som väntar då man lär sig spanska i vuxen ålder. Tomas har även rest mycket i spansktalande länder och har en stor insikt i spansk kultur.

BRA ATT VETA
I priset ingår även allt kursmaterial. Kursen startar vid minst 5 deltagare, max 10.