Språk

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska?

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län erbjuder kostnadsfria kurser i det svenska språket och om det svenska samhället. Våra utbildningar finns i flera av länets kommuner och genom språknivågradering erbjuds du en kursplats som är anpassad efter dina förutsättningar. Inför kursstart får du göra ett språknivåtest.

Du kommer att få lära dig svenska genom bland annat grammatik, läs- och hörförståelse samt konversation. Du får också fördjupa dina kunskaper om Sverige utifrån samtal om vardagsnära händelser. Flera av våra ledare är flerspråkiga och har egen erfarenhet av att lära sig svenska med ett annat modersmål.

Are you new in Sweden and want to learn the swedish language?

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län offers free swedish courses. Our courses are available in different parts of Örebro county. Before you start you have to do a level test. After the test you will be placed in a group that fits your language level. During the courses you learn swedish grammar, conversation and also reading- and hearing comprehension. You will also learn about Sweden and how the society works. Our leaders speak multiple languages and have experience from learning swedish with another native language.


För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta
For more information and registration please contact

Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85