Språk

Svenska för asylsökande

I våra kurser får du lära dig grunderna i det svenska språket. När vi lär oss svenska använder vi händelser och ämnen från vardagen. På så sätt ökar även dina kunskaper om det svenska samhället.

Våra ledare är flerspråkiga och har egen erfarenhet av att lära sig svenska med ett annat modersmål. I våra kurser är relationen mellan ledaren och deltagarna central, och det är viktigt att du känner dig trygg. Vi lär oss tillsammans och hjälper varandra framåt.

Kursens innehåll
– Konversation
– Grammatik
– Läs- och hörförståelse

Innan kursstart
Innan du börjar får du göra ett språktest för att vi ska kunna placera dig i en grupp som har liknande kunskaper som du. Allt för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt.


Swedish - courses for asylum seekers
In our courses you will learn the basics of the Swedish language. When we learn Swedish, we use events and topics from everyday life. In this way, your knowledge of Swedish society also increases.

Our leaders are multilingual and have their own experience of learning Swedish with another native language. In our courses the relationship between the leader and the participants is central, and it is important that you feel safe. We learn together and help each other forward.

You will get to practice:
– conversation
– grammar
– reading and listening comprehension

Before the course starts
Before you start, you will get to take a language test so that we can place you in a group that has similar knowledge as you. We want you to have the best chances to learn Swedish.


För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta
For more information and registration please contact

Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85