Musik, teater

Har du alltid önskat kunna spela tvärflöjt?

Vår kursledare Lars-Åke "Lasse" Atlesson är utbildad musikpedagog vid Örebro Universitet som håller i våra nivåanpassade flöjtkurser. Du lär dig att spela enklare traditionella melodier, noter och olika rytmer. Vi spelar enkla melodier på gehör.

Anmälan är öppen för alla, barn, ungdomar, vuxna eller seniorer


GRUPPUNDERVISNING
- Ungdomar årskurs 4-6
- Ungdomar årskurs 7-9
- Gymnasieungdom
- Vuxna
- Seniorer
Max 4 personer / grupp.

Löpande intag under terminen
måndagar, tisdagar, onsdagar eller torsdagar, du kommer överens med ledaren!

Kontakt
Lars-Åke Atlesson
atlepost@gmail.com
073-955 24 00