Data & IT

Datorer är för många av oss en förutsättning för en fungerande vardag,
Du kommer att lära dig vad ett "Fönster" "Mapp" och "Fil" är.
Vi går igenom grunderna i Internet och hur man söker upp information, samt hur praktiska saker så som bank-id och andra liknande tjänster fungerar.

Cirkelns innehåll är preliminärt, vi kommer överens tillsammans i vilken takt vi skall gå vidare så att alla känner att de hänger med.

Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan i Karlskoga.