Musik, teater

VILKA KÄNSLOR FÅR DU AV MUSIK?
Under cirkeln diskuterar vi hur musiken kan få oss att känna. Boken ”Den andra musiken” blir utgångspunkten för diskussionerna. I boken presenteras verk från olika tider, genre för genre: från solomusik för piano till kammarmusik och fram till de stora symfonierna.

KURSUPPLÄGG
Tillsammans lyssnar vi på klassisk musik och pratar om individuella upptäckter och upplevelser. Vi kommer även att prata om musik i anknytning till konst, litteratur och poesi. Vi tar en kort paus under varje träff för att reflektera kring det vi diskuterat.

Inför varje träff förbereder du dig genom att läsa kapitel ur boken "Den andra musiken" av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli.

OM LEDAREN
Cirkelledaren Ineke är utbildad inom musik och konst, har jobbat som gallerist och konstmäklare. Hon har drygt 15 års erfarenhet som lärare i ämnena.

OBSERVERA
Den andra musiken, skriven av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli används som material i cirkeln. Om du vill beställa en bok via oss, ring till receptionen 019-611 94 80 och meddela det i god tid. Kostnad tillkommer.

Start vid minst 8 deltagare!

(bildkälla: pixabay.com)