Data & IT

Under denna kurs får du lära dig hur man gör en enkel hemsida som ligger på wordpress.com
Det är kostnadsfritt att skapa en hemsida på Wordpress. Du bör ta med dig egen dator till varje träff då vi arbetar med att utveckla hemsidan under träffarna.

Minst 6 deltagare.