Kurslokaler SV Örebro län

SV Örebro län har flera kurslokaler som våra samverkande organisationer, föreningar och studiecirklar/kurser kan låna avgiftsfritt.

Som extern part, som inte redan samarbetar med oss, kan du hyra lokalerna mot en mindre avgift.