Ny Arena

Logotype, Folkbildningsrådet


Med Ny Arena vill vi bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad och matcha unga vuxna som varken arbetar eller studerar till praktik eller arbete.

För att en individ ska kunna närma sig arbete behöver hen kunskap, kontakt med, och erfarenheter av arbetsmarknaden. Genom projektet vill vi bidra med förståelse, kunskap, motivation och möjlighet till praktik/arbete.

Ny Arena:

  • Vi skapar en metod för ökad förståelse, kunskap och fler förebilder på individ-
    och samhällsnivå.
  • Vi anordnar trygga, sociala mötesplatser; studiebesök, föreläsningar och studiecirklar för att stärka, motivera och rusta individen.
  • Vi vill samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra aktörer inom ideell och offentlig sektor.
  • Vi undersöker behovet av arbetskraft inom näringslivet för att matcha individen mot praktik/arbete.

Projektet finansieras av Folkbildningsrådet
januari – december 2018


Illustration header: pixabay.com