INFO

STÄMMAN ÄR DEN 30 MARS, KL. 18

  • Stämman är digital.
  • Ombud från grund- och medlemsorganisationerna anmäls senast 19 februari.
  • Länk till mötesrummet publiceras innan stämman öppnar.
  • Motioner skickas in senast 30 dagar innan stämman. 
  • Möteshandlingarna publiceras här senast 10 dagar innan stämman.  

MOTIONER

(TDSFÖNSTRET FÖR MOTIONER ÄR STÄNGT)

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

  • varje medlem i avdelningen
  • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen
  • varje ombud vid avdelningsstämman
  • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
orebrolan@sv.se 

MÖTESHANDLINGAR