Anslut till stämman (Zoom)

XX MARS 2022, KL. 18
Här kommer du att hitta information om SV Örebro läns avdelningsstämma 2022. Stämman för 2021 genomfördes tisdag den 30 mars.

ANSLUT TILL STÄMMAN (LÄNK TILL ZOOM)
Stämman 2021 genomfördes tisdag den 30 mars. 

Meeting ID: –
Passcode: –


PROBLEM ATT ANSLUTA? 


 

MÖTESHANDLINGAR

Här kommer du att hitta samtliga möteshandligar till stämman 2022 i PDF-format. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ner dem: 

 • Dagordning
 • Kallelse 
 • Verksamhetsberättelse 2021
 • Årsredovisning 2021
 • Revisionsberättelse 2021
 • Verksamhetsplan 2022
 • Budget 2022
 • Valberedningens förslag 2022

 • Inkomna motioner
 • Yttrande motioner

 • Stadgar 

 

INFO

(INFÖR STÄMMAN)
STÄMMAN 2021 GENOMFÖRDES TISDAG 30 MARS

 • Stämman är digital.
 • Ombud från grund- och medlemsorganisationerna anmäls senast xxx.
 • Länk till mötesrummet publiceras innan stämman öppnar.
 • Motioner skickas in senast 30 dagar innan stämman. 
 • Möteshandlingarna publiceras här senast 10 dagar innan stämman.  

MOTIONER

(MER INFORMATION KOMMER INFÖR STÄMMAN 2022)

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

 • varje medlem i avdelningen
 • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen
 • varje ombud vid avdelningsstämman
 • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
xxx@sv.se