Välkommen till SV Örebro läns avdelningsstämma 2022

29 MARS 2022, KL. 18
Snart är det dags för SV Örebro läns avdelningsstämma. Vi planerar för att ses fysiskt men är redo att ställa om digitalt om situationen så kräver. Du som har anmält dig hittar all information på eventsidan för stämman. 

 • Du har fått en länk till eventsidan via mejl.
 • Hör av dig till Fredrik Wallin, avdelningschef, om du inte har kvar mejlet med länken.


FRÅGOR?
Fredrik Wallin
fredrik.wallin@sv.se
076-100 05 12

INFO

INFÖR STÄMMAN

 • Vi planerar för att ses fysiskt, men är redo att ställa om digitalt. 
 • Ombud från grund- och medlemsorganisationerna anmäls senast 18 februari.
 • Motioner ska skickas in senast 27 februari stämman. 
 • Personlig kallelse skickas 25 februari
 • Möteshandlingarna görs tillgängliga senast 10 dagar innan stämman.  

MOTIONER

FÖR DIG MED MOTIONSRÄTT
Fönstret för att motionera har stängt.

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

 • varje medlem i avdelningen
 • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen
 • varje ombud vid avdelningsstämman
 • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
fredrik.wallin@sv.se