Lättläst version saknas
Tillbaka

Behov av en ny upplysningstid och folkbildning - release för boken ”Synvända”

Vågar vi se världen på helt nya sätt och har vi modet att ”synvända”, eller ska vi nöja oss med status quo och gå och fika istället? Det är frågor som Leif Drambo berör i sin nya bok ”Synvända – förändring för det 21:a århundradet”.

Boken tar med läsaren på en spännande samhällsfilosofisk kunskapspromenad i delvis okända marker med förvånansvärt många snåriga stigar och oväntade upplevelser. Den 14 december är det dags för bokrelease av boken ”Synvända – förändring för det 21:a århundradet” skriven av Leif Drambo, filosofie doktor, författare, fri forskare och samhällsentreprenör. Releasen kommer att vara på Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro.

Leif är utbildad vid universiteten i Stockholm och Linköping och har arbetat vid bland annat Riksrevisionsverket, Arbetsmarknadsdepartementet, Statens offentliga utred-ningar och som följeforskare av EU-finansierade sociala utvecklingsprojekt. Han grundade 1986 sitt första forsknings- och utvecklingsinstitut.

Med boken "Synvända" vill Leif bidra till en djupare kunskap om och en ökad förståelse för några av vår tids största och svåraste samhällsutmaningar och hur de kan mötas med sociala innovationer och ett nytt tänkande; att tänka om, att tänka nytt, att göra otänkbara tankar tänkbara genom att spränga ramarna och tänka utanför de etablerade ”boxarna.”

Leif menar bland annat att det finns behov av en ny upplysningstid och en ny folkbildning som kan ta sin utgångspunkt i folkhögskolors, folkuniversitetets, studieförbunds och forskningscirklars erfarenheter och kunskaper. De är naturliga mötesplatser för människors fria kunskapssökande, för lärande och kulturupplevelser och ger möjlighet till reflektion.

Tid: 14 december kl.10.00-12.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8 Örebro

Media hälsas välkomna! Möjlighet finns att prata med författaren efter seminariet.


Kontaktperson: Frida Olsson, kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan, Tfn: 070-855 52 47