Lättläst version saknas
Tillbaka

Bokrelease - över 90 barn berättar sin historia i ny bok

Med syfte att öka intresset för läsning och skrivning i svenska hjälper föreningen Lindanda barn och ungdomar att ge ut sina egna böcker med egna historier. Den 2 juni är det bokrelease för en bok skriven av över 90 barn från skolor i Vintrosa, Garphyttan och Latorp.

”Barnen berättar” är ett läs- och skrivprojekt som föreningen Lindanda driver i samarbete med olika skolor runtom Örebro och som går i linje med läroplanens mål. Ett projekt där barn och ungdomar sätts i centrum och deras egna berättelser får liv.

Projektet är ett tydligt exempel på hur föreningen arbetar med integrationsfrågor. Barn och ungdomar skriver och Lindanda ser till att texterna leder till utgivning av riktiga böcker. Syftet med projektet är att öka intresset för läsning och skrivning i Svenska.

Den 2 juni 2015 har Lindanda planerat en gemensam bokrelease där fyra klasser och tre olika skolor i landsbygden (Vintrosa, Garphyttan och Latorp) är inblandande. Det rör sig om 90 barn som har varit med och skrivit sina berättelser som föreningen presenterar.

Ordförande för Barn- och utbildningsnämnen, Kulturnämnden och Förskolenämnden kommer att delta i ceremonin.

Plats: Viagården, Höglundavägen 4-6, 719 30 Vintrosa.

Tid: från klockan 8.45.

Media hälsas välkomna till bokreleasen.

Kontaktperson: Ngoy Butandu, tfn: 070-300 18 85, e-post: butandu@hotmail.com


Lindanda i Sverige är en förening som arbetar med frågor som bland annat berör kultur och samhällsutveckling. ”Att dra nytta av olikheter” är vårt motto. För ett effektivt arbete för integration väljer föreningen att inte arbeta som den traditionella föreningen. Lindanda driver projekt som vänder sig till samhället och inte enbart till sina egna medlemmar. Målsättningen med projektet ”Barnen berättar” är att kombinera den nya tekniken och litteraturen med syftet att öka intresset för läsning och skrivning i Svenska. Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Mer information på deras hemsida, http://www.lindanda.nu/