Tillbaka

Framgångsrika språkcirklar på Änglagård

På flyktingförläggningen Änglagård i Åsbro är språkcirklarna i full gång. Shahla Ojagh är cirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan och jobbar med undervisning i svenska språket och svenska samhället på förläggningen i Åsbro.

Varje vecka genomförs närmare 20 timmar undervisning i svenska språket på förläggningen, och fler är på gång. Studieförbundet Vuxenskolan ser ett problem i att människor som kommer hit inte får lära sig svenska språket på en gång.

– När människor kommer till Sverige ska de direkt få svenskundervisning av studieförbunden, sedan ska de få nivågruppering på SFI när de fått asyl, sedan validering på Sveriges lärosäten för att tillslut stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är en tidsåtgång på 1-2 år, svårare än så är det inte, säger Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län.

På dagens lektion är det frågeord som ligger i fokus. Shahla går igenom orden Vem, Vad, Vilka, Vilken och ställer frågor till deltagarna som får svara. Efter bara några veckor har deltagarna lärt sig en hel del svenska och kan nu kommunicera på ett helt annat sätt än när de kom till Sverige.

– Jag tycker det är bra att Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar detta problem i samhället och gör skillnad. Detta gör att människorna här får bli en del av svenska samhället mycket snabbare, säger Shahla.