Tillbaka

Ny utbildningsmodell presenteras i riksdagen

När ska Sverige leva upp till alla människors lika rätt till utbildning? Svaret finns hos projektet SV Kulturcollege som kommer att presentera en ny utbildningsmodell för personer från särskolan i riksdagen 21 oktober.

Studenter från gymnasiesärskolan möter idag begränsade valmöjligheter. Forskning visar att nästan var fjärde person från särskolan varken återfinns inom daglig verksamhet, arbete eller studier. Bristande alternativ leder ofta till sysslolöshet. Projektet SV Kulturcollege har en lösning och presenterar den i riksdagen 21 oktober.

Utbildningsutskottet ställer sig positivt till de många projekt i Sverige som arbetar för att ta fram alternativa modeller. Men projekt är enbart tillfälliga lösningar menar Maria Östby, projektledare SV Kulturcollege.

– Vi har inte råd att människor med värdefull kompetens och unika förmågor lämnas utanför. Vissa medborgare tycks alltid hamna i tillfälliga projekt och lösningar. Vi kommer till riksdagen för att presentera vår modell och för att hitta ett sätt att säkra framtiden!

Redan anmälda till seminariet är bland annat tjänstemän från utbildningsdepartementet, ett antal riksdagsledamöten, och flertalet intresserade inom området. Projektet SV Kulturcollege drivs idag av Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län med stöd av Arvsfonden.

Kontaktpersoner:
Maria Östby, projektledare SV Kulturcollege, tfn: 072-220 72 39, maria.ostby@sv.se
 

Mer information om SV Kulturcollege:
www.svkulturcollege.se
www.facebook.com/svkulturcollege
www.twitter.com/svkulturcollege