Tillbaka

SV Kulturcollege sätter Örebro på kartan i Almedalen

Under Almedalsveckans första dagar har projektet SV Kulturcollege, Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, varit på plats i syfte att sprida kännedom om allas lika rätt till utbildning och knyta nya kontakter.

Projektet har bland annat träffat Aida Hadzialic (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Centerpartiets ledare Annie Lööf och Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor. Med hjälp av den tidning som eleverna arbetat fram under sitt första läsår kan nu ovan nämnda samt Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister med flera ta del av elevernas texter och projektets syfte.

SV Kulturcollege besökte en rad olika seminarium kring utbildning, funktionsnedsättning, arbete och sociala investeringar. Innan och efter seminarierna fanns möjligheter att knyta kontakter. Många blev intresserade av det utvecklingsarbete som pågår i Örebro med stöd av Allmänna Arvsfonden.

– Det känns otroligt roligt att få berätta om vad vi utvecklar i Örebro och vi blir förvånade när vi får höra att vårt arbete har omnämnts i olika sammanhang nationellt. Det har varit en bra mötesplats och inför det intensiva arbetet som nu återstår under vårt tredje och sista år för att säkra fortsatt finansiering känns det bra att ha fler aktörer att samverka med och beslutsfattare att återkoppla till, säger Maria Östby projektledare SV Kulturcollege

Seminarierna beräknas i år vara närmare 3400 till antalet och funktionshinderfrågorna har fått ett ordentligt lyft det här året och toppar med sitt antal. Flera inom funktionshinderrörelsen efterfrågar dock ett större genomslag i medierapporteringen från Almedalen.

Kontakt:     Frida Olsson, kommunikatör SV Kulturcollege, 070-855 52 47

                   Maria Östby, projektledare SV Kulturcollege, 072-220 72 39

 

Fakta om projektet

SV Kulturcollege är ett treårigt (2013-2016) projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektets syfte är att skapa ett nytt utbildningsalternativ för personer med intellektuell funktionsnedsättning och möjliggöra allas rätt till utbildning.

Idag går åtta elever på SV Kulturcollege och i höst startar deras andra och sista år.