Tillbaka

Ta motorsågskörkort i höst och undvik böter

Dags att ta ner den gamla tallen som lutar oroväckande över huset? Innan du börjar såga, tänk på att från och med januari 2015 kan du få böter om du använder motorsåg utan körkort.  

Hos Studieförbundet Vuxenskolan tänker man på säkerheten. Där har man i flera år examinerat i motorsågskörkort i samarbete med Säker Skog och Mellanskog. Under 2014 tog 274 personer motorsågskörkort i SV Örebro läns regi. Lars-Åke Letskog är en av cirkelledarna som har utbildat i motorsågskörkort sedan 2012 och ansvarar för 15-20 kurser.


– De som går kurserna lär sig jättemycket. Ofta handlar det om fel som de inte är medvetna om att de gör, t.ex. att starta upp motorsågen på fel sätt. De flesta som går är tvungna att ta körkortet enligt nya lagen, men det är förvånande många som inte behöver ta körkort, men som ändå går, säger Lars-Åke Letskog.


– Våra utbildningar har ett stort fokus på säkerhet, allt från säkerhet i hantering till säkerhet i kläder. Allt är ju farligt om man inte vet hur man gör. Jag ser rätt ofta folk som inte har rätt kläder, och arbetar på felaktigt sätt, säger Lars-Åke.

Fakta motorsågskörkort
Den 1 december 2012 trädde nya krav för arbete med motorsåg i kraft (afs 2012_01). Från och med 1 januari 2015 kan du få böter om du använder motorsåg yrkesmässigt eller på annans mark utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Utan motorsågskörkort riskeras en straffavgift på 10 000 kronor.

Till anmälan motorsågskörkort

Kontakt angående kurserna: Fredrik Wallin, tfn: 076-100 05 12

Presskontakt:     Frida Olsson, kommunikatör, Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län. Tfn: 070-855 52 47, e-post: frida.olsson@sv.se
        Lars-Åke Letskog, cirkelledare motorsågskörkort, tfn:070-340 18 37