Lättläst version saknas
Tillbaka

Vårändringsbudgeten ger studieförbunden uppdrag på asylboenden

Det här har vi väntat på!” så kommenterar Björn Brunnberg, Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, regeringens budget om studieförbunden, asylsökande och språk.

I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten och vårpropositionen till riksdagen. Det finns nyheter om asylsökande, språk och studieförbunden i budgeten. 30 miljoner kronor föreslås fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

– Det här har vi väntat på! Genom folkbildningen har samhället enorma möjligheter att förbereda massor av människor för en bra framtid i Sverige. För oss på SV Örebro län är det en självklarhet att gå in och göra skillnad för dessa människor, säger Björn Brunnberg, Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Så här skriver regeringen bland annat om sitt förslag: Studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska. Studieförbunden ska kunna anordna aktiviteter, till exempel arbeta för att stärka kunskaper i svenska och om det svenska samhället redan under asyltiden. Satsningen gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende. För detta tillkommer 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.  

 

Läs mer här http://www.regeringen.se/sb/d/19865/a/257236 och här http://www.regeringen.se/sb/d/19893/a/257235

Hur pengarna kan komma att fördelas eller hur regelverket kan komma att se ut är för tidigt att säga. Senast i måndags kunde vi läsa i NA om det arbete SV Örebro län redan gör på flyktingförläggningen i Ställdalen.

- Vi kommer att fortsätta med det arbete vi redan gör på två flyktingförläggningar i länet, en i Ställdalen och en i Åsbro. I Åsbro genomförs varje vecka närmare 20 timmar undervisning i svenska språket. Vi ser nu fram emot att kunna fortsätta vårt arbete och göra det ännu bättre med mer resurser, säger Björn.

Fakta:

Läs mer om innehållet i budgeten och om budgetprocessen på regeringens webbplats här: http://www.regeringen.se/sb/d/2548

 

Presskontakt: Frida Olsson, kommunikatör, Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län. Tfn: 070-855 52 47