Tillbaka

Studieförbundens betydelse för Sveriges musikscen

Sveriges studieförbund har en avgörande roll för Sveriges musikscen som är känd världen över. Oskar Cedermalm från SV Örebro län och medlem i det världsturnerande bandet Truckfighters, berättar att Sveriges studieförbund är unika. En uppfattning som delas av det SV-anslutna bandet A.P.A.Y.H.

I Studieförbundens musikrapport från 2015 Pubilkrekord betonas studieförbundens viktiga roll för Sveriges musikscen. Rapporten visar att 146 000 unika deltagare var med i en musikstudiecirkel under 2014,  tillsammans arrangerade studieförbunden 127 644 konserter/spelningar som tillsammans lockade en publik på 8,7 miljoner. David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden, poängterar att musikverksamheten och folkbildningen inom studieförbunden är internationellt unikt. En uppfattning som delas av Oskar Cedermalm från SV Örebro län samt bandmedlem i det världsturnerande bandet Truckfighters.

– Det är studieförbunden som har bidragit till att så många band kan starta upp och spela musik. Den typen av stöd som musiker får i Sverige är unikt och har i allra högsta grad bidragit till Sveriges framgångsrika musikexport, säger Oskar från SV Örebro län och bandet Truckfighters.

Bandet A.P.A.Y.H om
studieförbundens betydelse för Sveriges musikscen
Det SV-anslutna bandet A.P.A.Y.H delar uppfattningen om studieförbundens betydelse för Sveriges musikscen. Bandet som kommer från Degerfors har funnits i några års tid, i olika sammansättningar, men bandmedlemmarna kommer i grunden från samma ort och känner varandra sedan tidigare.

A.P.A.Y.H har varit anslutna till SV Örebro län sedan 2012 och vi har hjälpt dem på sin resa. Bandet har gått igenom allt från att hyra replokal till att få en egen lokal, de har skrivit låtar, gjort ett album och spelat på större scener.

Vilken betydelse tror ni
studieförbunden har för Sveriges musikscen?  
– Vi tror att de har en stor betydelse, speciellt för band eller andra cirklar som är i ett tidigt stadium. I början när det kan vara svårt att veta hur saker och ting går till, vad kanske nästa rimliga mål bör vara så finns det mycket kunskap och erfarenhet hos studieförbunden. De är bra för att föra samman människor och musikgrupper som vill samma sak men som annars inte skulle upptäcka varandra.

Vad är det som gör att
ni är anslutna till SV Örebro län?
 –Vi har tillhört flera utav de studieförbund som finns idag och alla erbjuder olika bra saker. Vi känner att SV hjälper oss och ger den frihet vi behöver för att få vår cirkel att fungera, samtidigt som ni finns där om vi behöver hjälp. Genom SV fick vi bland annat chansen att spela på större scener i Stockholm.

Är det viktigt att få chansen
att uttrycka sig genom konst och musik?
– Det är oerhört viktigt. Det är viktigt att förstå att det finns en stor chans att det finns fler som vill och tycker samma sak. Och som bara väntar på att man ska starta den där smarta, kreativa idén och där kan SV vara med och hjälpa till på vägen, ge dig en bra knuff för att starta.

Vad kännetecknar er musik?
–Våra influenser är olika beroende på vem i bandet man frågar och alla har stora viljor för att få igenom sin typ av musik. Men vi alla kan hålla med om att det är någon form av metal-rock vi försöker skapa tillsammans.

Vad är det som gör att ni fortsätter?
– Det handlar om mer än musik. Vi samlas för att träffa varandra, vara kreativa och för att prata om ett intresse som vi kanske inte normalt gör i andra delar av livet. Vissa utav oss har barn och vissa har höga chefsjobb eller förtroenderoller som tar mycket tid, men det är alltid lika kul och viktigt att träffas för att umgås och skapa musik.

Vad har ni på gång nu?
– Vi  skapar nya låtar, antingen för att utöka albumet eller för göra ett nytt. Vi vill även ha en till gitarrist för att kunna ge möjligheten till fler instrument i våra låtar.

* Musikrapporten Publikrekord är den senaste rapporten, enligt uppgit är en ny rapport planerad baserad på 2017 års musikverksamhet. Rapporten visar även att studieförbunden tillsammans har över 400 musikhus i Sverige och att vi tillsammans arrangerade 4 750 492 studietimmar under 2014. En studietimme är 45 minuter.  

Kontakt

Jonas Ljungkvist
Verksamhetsutvecklare SV Örebro län
jonas.ljungkvist@sv.se
073-811 49 77


Foto: A.P.A.Y.H