Tillbaka

Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic i Örebro

Den 29 april var gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic på besök i Örebro. Hon deltog i skolkonferensen som Socialdemokraterna i Örebro län anordnade. SV Örebro var såklart på plats i form av projektet SV Kulturcollege.

Mycket matnyttigt sades under konferensen, bland annat pekade Aida på studieförbundens viktiga uppdrag gällande svenskaundervisning för nyanlända.

 

Från presentationen:

Språk för en bättre etablering

  • svenska från dag ett
  • individanpassad och mer effektiv sfi
  • möjlighet att kombinera arbete, praktik och språkstudier