Tillbaka

Nytt integrationsprojekt i Björnhammaren

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län startar nytt integrationsprojekt i Björnhammaren, Hjortkvarn. Projektet delfinansieras med TIA-medel från Länsstyrelsen Örebro län.

Projektets övergripande syfte är att verka för integration, främja etablering och skapa möjligheter till kontakt med det lokala näringslivet. Projektets syfte uppnås dels genom att etablera en kulturförening med nyanlända och boende på orten för att tillsammans bedriva verksamhet i olika former för att främja sysselsättningen i Björnhammaren.

Den 14 juni bildades Björnhammarens Kulturförening i Björnhammaren, Hjortkvarn. Styrelsen består av sex personer med Jenny Kraftling som ordförande. Två styrelsemedlemmar kommer från Afganistan, två från Syrien och två från Sverige. I styrelsen sitter lika många kvinnor som män.

Projektet finansieras med TIA-medel från Länsstyrelsen Örebro län. 

Kontaktperson:Länsstyrelsen i Örebro län, logotype
Björn Brunnberg
Avdelningschef SV Örebro län
070 855 39 12
bjorn.brunnberg@sv.se