Tillbaka

SV Örebro län bjuder in till politikersamtal inför valet 2018

På SV Örebro län arbetar vi för att utveckla och stärka demokratin. Vi vill att fler personer ska delta i det politiska samtalet och använda sin rösträtt. Fram till valet 2018 arrangerar vi därför olika forum för samtal mellan allmänheten och representanter från politiska partier.

– I april anordnade vi ett dialogmöte mellan deltagare i studiecirkeln ”Mitt val”, en cirkel som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, och representanter från olika partier. Vi har även haft en mötesserie tillsammans med Örebro kommun där representanter från partierna kom till Brolyckans seniorboende för att möta allmänheten och svara på frågor, säger Fredrik Wallin, enhetschef verksamhetsutveckling, SV Örebro län.

Ställ dina frågor till representanter från Centerpartiet och Liberalerna
Under maj, juni och augusti bjuder SV Örebro län in till samtal med representanter från Centerpartiet (C) och Liberalerna (L). Vi kommer att finnas på plats i Vivalla, Haga, Brickebacken och på Tegelbruket i Örebro.

Den 14 och 15 juni är vi på plats i Brickebacken

Under två temadagar i juni kommer vi till Brickebacken för att prata om idrott och skola. Vad vill du veta mer om? Kom och ställ dina frågor direkt till politikerna.

Torsdag 14 juni, kl. 18–20
Politiker: Wilhelm Sundman (L)
och Per Åke Sörman (C)
Tema: idrott 

Fredag 15 juni, kl. 11–13
Politiker: Karolina Wallström (L)
och Seydou Bahngoura (C)
Tema: skola

Logotyp Centerpartiet Logotyp Liberalerna Logotyp Studieförbundet Vuxenskolan
     
Centerpartiet (C) Liberalerna (L) SV Örebro län
Seydou Bahngoura Jerker Lindgren Fredrik Wallin
seydou.bahngoura@orebro.se jerker.lindgren@liberalerna.se fredrik.wallin@sv.se
070-476 77 80 076-551 49 01 076-100 05 12