Tillbaka

Kulturföreningen Björnhammaren

Björnvillan, Björnhammaren

Bakgrund
I Björnhammaren, ett samhälle i Hallsbergs kommun, finns idag cirka 85 asylsökande och nyanlända personer som kommer från framförallt Syrien, Afghanistan och Irak. I början av 2017 startade SV Örebro län utbildningar i svenska och samhällsorientering i Björnhammaren. Vi möttes av ett stort engagemang bland såväl lokalbefolkning som asylsökande och nyanlända, men såg också ett behov av en stöttande och koordinerande part. Genom projektets insatser kan vi verka för integration, främja etablering och skapa möjligheter till kontakt med det lokala näringslivet.

Övergripande syfte
Projektets övergripande syfte är att verka för integration, främja etablering och skapa möjligheter till kontakt med det lokala näringslivet. Syftet uppnås dels genom att starta en kulturförening med asylsökande, nyanlända och lokalbefolkningen för att tillsammans bedriva verksamhet i olika former, och dels genom samarbetet med Gryts Group för att främja sysselsättningen på orten. För att tillgodose näringslivets behov, samt för att rusta individen för arbetsmarknaden, kommer specifika utbildningsinsatser att genomföras, till exempel yrkessvenska och mer yrkesspecifika utbildningar som röj- och motorsågskörkort.

Kulturföreningen Björnhammaren – En unik förening
Projektets syfte uppnås bland annat genom bildandet av Kulturföreningen Björnhammaren. Föreningen blandar olika nationaliteter, och är ett exempel på integration i en praktisk kontext som skapas med hjälp av drivna och engagerade människor från olika länder; asylsökande och de som fått uppehållstillstånd samt lokalbefolkningen.

I föreningens styrelse sitter två personer från Syrien, två från Afghanistan och två från Sverige. De är lika många kvinnor som män och ordförande är Jenny Kraftling, projektledare.

Kulturföreningen Björnhammaren – En sammanhållande kraft
Det är ortsbornas gemensamma intressen som förenar och skapar handlingskraft som leder till integration. Kulturföreningen Björnhammaren blir den sammanhållande länken mellan ortsbor, asylsökande, nyanlända och näringslivet.

Föreningens verksamhet kommer att rymma en rad olika aktiviteter för att skapa en levande bygd. Det kan handla om allt från basarer, sång, musik och dans till studiecirklar om allemansrätten och odling. I samarbete med Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF) kommer olika idrottsaktiviteter att kunna arrangeras.

Finansiär
TIA-medel (Tidiga Insatser för Asylsökande) från Länsstyrelsen i Örebro län och SV Örebro län

Tidsperiod
juni 2017 –

KontaktpersonLänsstyrelsen i Örebro län, logotype
Björn Brunnberg
Avdelningschef
070-855 39 12
bjorn.brunnberg@sv.se