Lättläst version saknas
Tillbaka

Matchning mot jobb

Projektbild Matchning mot jobb
Bildkälla: Lena Öritsland/Johnér Bildbyrå

Genom projektet Matchning mot jobb – en satsning inom gröna näringen i Örebro län har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt för att förse företag inom de gröna näringarna med arbetskraft, samtidigt som nyanländas kompetens och erfarenheter tillvaratas.  

I projektets metodskrift får du ta del av vårt arbetssätt och framgångsfaktorer (pdf).


Matchning mot jobb - en satsning inom gröna näringen i Örebro län syftade till att ta fram metoder för enklare vägar till jobb i näringslivet. Projektet utgick från det stora behovet av kompetens inom de gröna näringarna i regionen och byggde på tidigare erfarenheter och kunskaper om de gröna näringarnas behov och förutsättningar, och av arbete med stöd och utveckling för nyanländas väg till arbete.

Genom projektet ville SV Örebro län:
Bidra med kunskap om hur ideell sektor kan utgöra ett komplement till traditionella arbetsförmedlingstjänster, som utförare av insatser för kompetens- och arbetskraftsförsörjning.

Utveckla en metod som kan spridas nationellt för att förse arbetsgivare inom gröna näringen med arbetskraft.

Verka för ett livskraftigt landsbygdsföretagande och en levande landsbygd genom att förse branscher inom gröna näringen med arbetskraft.

Skapa fler jobb och nya affärsmöjligheter inom gröna näringen genom att ta tillvara nyanländas kompetens.

Förse företagare inom gröna näringen med arbetskraft genom att inventera och erbjuda kompletterande arbetsförberedande insatser för arbetssökande inom målgruppen nyanlända.

KONTAKT
Linda Nors
linda.nors@sv.se