Tillbaka

Lägesrapport juni

Tillväxtverket logotype

 

  • I juni har vi fokuserat på att intervjua personer med någon form av erfarenhet från den gröna näringen i sina hemländer. I samarbete med arbetsförmedlingen i Karlskoga och Hallsberg har vi haft sammanlagt fyra rekryteringsträffar och intervjuat totalt 29 personer.
  • En rekryteringsträff på arbetsförmedlingen i Lindesberg är inbokad i augusti. Målet är också att skapa en träff på arbetsförmedlingen i Örebro.
  • Vi har deltagit på ett möte med Drivhuset där även en representant från LRF deltog. Vi fick ta del av deras kommande projekt som, i uppdrag från Skogsstyrelsen, kommer att fokusera på att göra nyanlända anställningsbara inom den gröna näringen genom utbildning i entreprenörskap och praktik. Ett samarbete kommer att ske genom att vi kan lotsa personer som är intresserade av entreprenörskap till deras projekt.
  • Vi har haft ett möte med arbetsmarknadsenheten i Hallsberg runt frågor om hur vi kan samarbeta för att göra nyanlända personer mera anställningsbara i den gröna näringen.
  • Första kursen i röjsåg för nyanlända startade i Askersund i juni där en erfaren röjsågsledare arbetar tillsammans med en tolk.

Sedan start har:
8 personer fått anställning
7 personer fått praktikplats

Bildkälla: Lena Öritsland/Johnér Bildbyrå