Tillbaka

Lägesrapport maj

Tillväxtverket logotype

 

  • Uppsökande verksamhet mot företagare inom den gröna näringen pågår. Just nu med fokus på Hallsbergs kommun.
  • Rekryteringsprocessen pågår och flera intervjuer har genomförts.
  • En person har blivit anställd inom grönsaksnäringen.
  • I samarbete med arbetsförmedlingen i Karlskoga har vi deltagit på en erfarenhetsträff där företagare inom den gröna näringen berättade om sina erfarenheter av att ha en praktikant.
  • I samarbete med arbetsförmedlingen planeras rekryteringsträffar i Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg där personer med uppehållstillstånd och erfarenhet inom den gröna näringen får träffa oss på plats för intervjuer.
  • Ett första möte med stiftelsen Drivhuset som skapar utbildningar i entreprenörskap har genomförts. Syftet var att se hur ett samarbete skulle kunna se ut och att utveckla den del i projektet som har fokus på entreprenörskap.
  • Håkan och Susanna har deltagit på LRF ordförandekonferens regionalt och besökt Tivedsbygdens lokalavdelning i syfte att presentera projektet och fånga företagarnas intresse för att ta emot praktikant/anställa.
  • Björn och Susanna har deltagit i LRF:s integrationsforum Det gröna näringslivets integrationsforum i Stockholm. De presenterade både Studieförbundet Vuxenskolans integrations verksamhet och projektet Matchning mot jobb – En satsning inom gröna näringen i Örebro län.

Sedan start har:
8 personer fått anställning
5 personer fått praktikplats

Bildkälla: Lena Öritsland/Johnér Bildbyrå