Tillbaka

VI KAN ERBJUDA

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län erbjuder skräddarsydda utbildningar som rustar individen för fortsatta studier och arbete, och vänder sig till dig som är arbetssökande.


SVENSKA
STEG 1 – grundläggande kunskap i det svenska språket och om det svenska samhället
STEG 2 – vardagssvenska med fokus på konversation samt läs- och hörförståelse
STEG 3 – fördjupning i svenska med fokus på konversation kombinerat med samhällskunskap

Alla deltagare som påbörjar undervisning hos oss gör ett språknivåtest för att placeras på rätt nivå enligt individuella förutsättningar (motsvarande SFI:s olika nivåer).

Alla våra utbildningsledare är flerspråkiga.

ARBETSMARKNADSKUNSKAP
Yrkes- och studieförberedande moduler.
Stöd och matchning, CV, sökmotorer och intervjusituationer.

DATORKUNSKAP
Grunderna i datorkunskap med inriktning dokumenthantering, sökmotorer och mejl (för dator och smartphone).

TRAFIKKUNSKAP
Trafikkunskap på flera olika språk.

YRKESKUNSKAP
Yrkessvenska anpassad till olika yrken.
Praktiska utbildningar, till exempelvis röjsåg- och motorsågskörkort.

ÖVRIG VERKSAMHET
Bland annat kurser i odling, samtalsgrupper och läxhjälp för föräldrar.
Läs bland annat mer om studiecirkeln för kvinnor projektet genomförde.