Tillbaka

Utveckling från dag ett

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för individen att integreras och etableras i det svenska samhället.

I arbetet samarbetar SV Örebro län med Örebro Rättighetscenter, Region Örebro län samt flera av länets kommuner. 

KONTAKT
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se