Dokument och blanketter

Anmälningslista studiecirkel
Fyll i anmälningslistan när du vill starta en studiecirkel eller kom in till oss så hjälper vi till

Anmälningslista studiecirkel med ifyllbara fält, (Pdf)

Arbetsplan
Varje studiecirkel måste fylla i en arbetsplan och kort beskriva vad studiecirkeln innebär och om något studiematerial används. Numer finns ett regeringsbeslut på att alla studiecirklar som rapporteras in måste ha en arbetsplan.

Arbetsplan med ifyllbara fält, (Pdf)

Kulturrapport
Om du eller din förening/organisation genomför ett arrangemang inför publik under minst 30 min räknas det som ett kulturarrangemang. Det kan t.ex. vara ett musikuppträdande eller en föreläsning. Fyll i rapporten nedan när ni har genomfört ett arrangemang. OBS Ny regel! Viktigt att SVs representant skriver under rapporten innan den skickas in.

Kulturrapport med ifyllbara fält, (Pdf)

Förutsättningar för studiecirklar och andra verksamhetsformer
Vad kännetecknar en kamratcirkel eller ett kulturarrangemang? Och vad gäller om jag ska starta en studiecirkel? Här kan du läsa mer om förutsättningarna för våra olika verksamhetsformer, studiecirkel, kamratcirkel, betalcirkel och kulturarrangemang.

Förutsättningar studiecirkel m.m. (Pdf)