Tillbaka

Lika–Olika, välkommen på rundabordssamtal

Logotype: Örebroveckan för mänskligarättigheter, Asyl-, Migrations- och integrationsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan

kaffekoppar i olika färgerOnsdag den 15 november, under Örebroveckan för mänskliga rättigheter, bjuder Studieförbundet Vuxenskolan Örebro läns projekt Utveckling från dag ett in till runda bordssamtal kring temat Lika–Olika.

Välkommen på rundabordssamtal
– hur vi kan öka förståelsen och respekten för varandra?

I vårt dagliga arbete får vi ta del av människors livsöden. Vi bjuds in i deras liv, vi får dela deras upplevelser och erfarenheter. Men vad händer när fler kulturer möts i samma stad? Vad är lika, vad är olika och hur möts vi?

Onsdag 15 november
Kl. 10–12 och 16–18

Föreningarnas hus
Slottsgatan 13 A, Örebro
Lokal: Ateljén

Kontakt
Jeanette Ohlsson, projektledare
jeanette.ohlsson@sv.se
070-856 31 19

Inbjudan, Lika–Olika, pdf


Det är gratis, du behöver inte anmäla dig – och vi bjuder på fika!
Välkommen!


Bakgrund – Utveckling från dag ett
Utveckling från dag ett syftar till att utveckla en modell som förkortar den asyl-sökandes väg från ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrations-fonden.