Tillbaka

Välkomna till Spridningskonferens 2

Utveckling från dag ett finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden samt drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Folkbildningens unika metoder 
Debatten i samhället präglas av frågan kring migration. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro läns projekt Utveckling från dag ett visar hur man effektivt kan förbättra mottagningen av asylsökande och förkorta tiden för etablering. Det i sin tur minskar samhällets kostnader samtidigt som tiden för asylsökande präglas av lärande istället för väntan. Genom folkbildningens unika metoder för bildning och ett unikt samarbete med SFI Allévux, Sydnärkes utbildningsförbund, ger vi våra deltagare ett försprång till sin etablering i Sverige. Något som i sin tur leder till en kostnadseffektivare etableringstid och meningsfull tid för individen.

Spridningskonferens två i Örebro
Onsdag 30 maj har projektet sin andra spridningskonferens. Under dagen presenterar vi vårt arbete och de resultat vi börjar se. Tillsammans diskuterar och samtalar vi kring hur vi på bästa sätt arbetar för en mer värdefull asyltid och en effektivare etablering.

Genom det unika samarbetet med SFI Allévux, Sydnärkes utbildningsförbund ges deltagare i projektet möjligheten till SFI:s nationella prövningar i svenska. Alla deltagare som gjort prövningen har klarat minst B-kursen och därmed är hälften av tiden på SFI avklarad redan innan personen har fått asyl. För de som klarat C- eller D-kursen är tiden på SFI delvis eller helt eliminerad redan under asyltiden. Imponerande resultat som visar att folkbildningens metoder ger ett exceptionellt lärande.

I folkbildningens anda lär vi ut det svenska språket genom ett mer integrerat lärande där deltagaren är med och påverkar studiecirklarna. Svenska språket lärs ut genom att samtala och diskutera om det svenska samhället, olika kulturer och aktuella frågor. På så sätt blir lärandet relevant för individen och språket en naturlig central del, vilket underlättar inlärningen.

Projektet bidrar till att förändra och förbättra – det borde vara i varje politikers intresse att få ta del av vårt arbete. Vi gör inte skillnad – det gör skillnad!

När: Onsdag 30 maj, 9:00-16:00
Var: HIVE, Nikolaigatan 10, Örebro.

Kontaktperson
Jeanette Ohlsson
Projektledare, Utveckling från dag ett
070 856 31 19
jeanette.ohlsson@sv.se

Bakgrund - Utveckling från dag ett
Studieförbundet Vuxenskolans projekt Utveckling från dag ett syftar till att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden. Projektet finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) och startade den 1 juli 2016. Projektet pågår under 2,5 år och ska bland annat på individnivå arbeta med undervisning och på samhällsnivå hitta en samordningsmodell med vår pilotkommun Laxå.

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
Utveckling från dag ett
www.sv.se/utvecklingfrandagett
Facebook & Twitter
@utvecklingFDE