Kontakta Vi jobbar i projektet

Vi jobbar i projektet

Välj enhet

Vi jobbar i projektet

 • Jeanette Ohlsson

  Projektledare - Utveckling från dag ett

  Telefon -

  Mobil  070-856 31 19

  Om Jeanette

  Jeanette är projektledare för "Utveckling från dag ett", kontakta henne vid frågor som rör projektet. "Utveckling från dag ett" delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

 • Linda Nors

  Projektkoordinator - Utveckling från dag ett

  Telefon -

  Mobil 070-278 75 47

  Om Linda

  Linda är projektkoordinator för Utveckling från dag ett. "Utveckling från dag ett" delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

 • Emelie Carlsson

  Kommunikatör

  Telefon -

  Mobil 070-855 52 47

  Om Emelie

  Emelie jobbar som kommunikatör i projekten "Utveckling från dag ett", "Hundra år i Sverige" och "Kulturföreningen". Hör av dig till henne vid frågor om press, webbsida och sociala medier.

 • Shahla Ojagh

  Utbildningsledare - Utveckling från dag ett

  Telefon -

  Mobil 070-855 61 85

  Om Shahla

  Shahla utbildar asylsökande i svenska, arbetsmarknadskunskap och hjälper till att skriva CV. "Utveckling från dag ett" delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

 • Denana Holmberg

  Utbildningsledare - Utveckling från dag ett

  Telefon -

  Mobil 070-856 33 98

  Om Denana

  Denana utbildar asylsökande i svenska, arbetsmarknadskunskap och hjälper till att skriva CV. "Utveckling från dag ett" delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

 • Ibrahim Altamimi

  Utbildningsledare - Utveckling från dag ett

  Telefon -

  Mobil 070-856 38 35

  Om Ibrahim

  Ibrahim utbildar asylsökande i svenska, arbetsmarknadskunskap och hjälper till att skriva CV. "Utveckling från dag ett" delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

 • Björn Brunnberg

  Utbildningsledare och samordnare för den ideella sektorn - Utveckling från dag ett

  Telefon —

  Mobil 070-855 39 12

  Om Björn

  Björn är samordnare ideell sektor samt för föreningslivets utbud inom ideell sektor. Björn ansvarar för spridning av arbetssättet t ex. genom olika nätverk som bildningsförbundens möten. "Utveckling från dag ett" delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.