Våra verksamhetsområden gammal

SV Örebro län arbetar inom flera olika områden, både i ordinarie verksamhet och genom projekt som drivs av avdelningen.

Våra stora verksamhetsområden är asyl och integration, folkhälsa, funktionsnedsättning, föreningsutveckling och musik.