Asyl och integration old

Verksamhet i flera kommuner

SV Örebro län har idag verksamhet för asylsökande i Askersunds och Lindesbergs kommun.

De platser som SV har verksamhet på är:

  • Englagård, Askersunds kommun (asylboende)
  • Ladäng, Askersunds kommun (asylboende)
  • Gusselby, Lindesbergs kommun (asylboende)
  • Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun (Röda korsets lokaler)
  • SV-kontoret, Lindesbergs kommun.
     

Schematisk bild över asylverksamheten på SV Örebro län, (Pdf)

Svenska och samhällskunskap i studiecirkelform

På alla asylboenden bedriver SV svenska och samhällskunskap med hjälp av cirkelledare och volontärer i studiecirkelform. Utöver dessa ämnen hålls studiecirklar i hantverk, sömnad och samhällsfrågor. På ett av boendena finns det även en kvinnokör som sjunger svenska sånger.

Anställda ledare, arvoderade ledare och volontärer

För närvarande har SV Örebro län fem anställda ledare, sex arvoderade ledare och 14 volontärer som genomför verksamhet för asylsökande. Avdelningen har även en verksamhetsutvecklare som jobbar 50 % med att samordna verksamheten.

De anställda ledarna har tjänster som är uppdelade 80/20. 80 % ska gå till svenskundervisning och 20 % till att söka praktikplatser/arbetsplatser. I skrivande stund har en person kommit ut i jobb och nio personer på praktik.

SV Örebro läns grundidé

SVs grundidé är att lära de asylsökande med högre utbildning svenska och samhällskunskap så att de inom ett år är redo för arbetslivet. Det innebär i praktiken att SFI inte kommer att behövas för dessa personer. Genom detta snabbspår sparas två år för både individen och samhället.

De personer som är analfabeter får undervisning av de tidigare "eleverna" som lärt sig språket, vilket gör att SV blir självförsörjande på ledare. Här kommer det troligtvis ta längre tid innan första steget in på arbetsmarknaden.

Folkbildning, Integration, Kunskap i Askersunds kommun

ABF och SV i Örebro län driver ett ett-årigt integrationsprojekt i Askersunds kommun. Projektet kallas för FIKA och står för folkbildning, integration, kultur, Askersund. FIKA ska identifiera alla organisationer, volontärer och övriga som arbetar på alla boenden. På de asylboenden där det inte finns någon verksamhet ska frågan i första hand gå till SV och ABF.

FIKA fungerar även som länken in för de personer som vill engagera sig som volontärer. En heltidstjänst har anställts i projektet för att koppla ihop den ideella sektorn i kommunen. Askersunds kommun har även anställt en integrationsstrateg som tillsammans med FIKA-projektet ska vara en väg in i kommunen.

Mer information om FIKA-projektet: kontakta projektledare Jan Grounes, e-post: jan.grounes@abf.se, tfn: 070-698 96 10.

 

Vill du veta mer om vår verksamhet med asylsökande kontakta vår avdelningschef Björn Brunnberg, bjorn.brunnberg@sv.se Tfn: 070-855 39 12.