Aktiviteter inför valet 2022

INBJUDAN TILL PANELDEBATT OM ÄLDREFRÅGOR

TILL SAMTLIGA PARTIER I KOMMUNFULLMÄKTIGE, HALLSBERGS KOMMUN

SPF Seniorerna har en roll som intresse- och påverkansorganisation gentemot politiken. SPF Seniorerna Hallsberg och Sköllersta-Pålsboda vill därför på detta sätt ta en aktiv del i valrörelsen för att tillvara våra medlemmars intressen. På plats finns även en representant från SV.

PROGRAM

 1. Presentation av partiernas äldrepolitik
  Vilka frågor anser du och ditt parti är de viktigaste i vår kommun när det gäller de äldres situation?   (3 min)

 2. Debatt om våra prioriterade äldrefrågor
  -  Trygghetsfrågor
  -  Digitaliseringens konsekvenser för oss äldre.
  -  Fysisk tillgänglighet
  DEBATTFORM: Inlägg 2 min, replik 1 min, svar på replik 1 min. Endast en replik.

 3. Allmän frågestund
  Tillfälle för åhörarna att ställa frågor.

VÄLKOMMEN

INFORMATION

DAG OCH TID: tisdag  30 augusti, kl 14 – 16.
PLATS: Equmeniakyrkan, Trädgårdsgatan 7, Hallsberg
MODERATORER: Margareta Strömberg och Christer Einarsson


ANMÄL PARTIREPRESENTANT

O.s.a. med angivande av partirepresentant till:
spfseniorernahallsberg@gmail.com
Vi behöver din anmälan före 2022-08-20