Verksamhetsområden

 • Föreningsutveckling

  Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati....

  Läs mer
 • Asyl och integration

  Svenska och samhällskunskap för asylsökande Vi har kurserna för dig som söker asyl i Sverige. Du lär dig tala, skriva och förstå det...

  Läs mer
 • Folkhälsa

  Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län arbetar för en bättre folkhälsa i länet. Vi har ett stort engagemang och vill öka människors...

  Läs mer
 • Musik

  Studieförbundet Vuxenskolan har en av landets största plattformar för musik. Vi tillgodoser alla på alla nivåer inom musikens värld!...

  Läs mer
 • Funktionsrätt

  Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. Vi...

  Läs mer