Verksamhetsområden

 • Föreningsutveckling

  Vi erbjuder människor redskap för att själva, och i samverkan med andra, bli aktiva och drivande för utvecklingen av det lokala samhället....

  Läs mer
 • Folkbildning för unga vuxna

  Vi ser insatser riktade till unga vuxna som en social investering i framtiden, både för individen och ur ett samhällsekonomiskt...

  Läs mer
 • Integration och etablering

  Genom folkbildningens pedagogik skapar vi förutsättningar för människor att påbörja en bildningsresa utifrån deras individuella...

  Läs mer
 • Funktionsrätt

  Vi vill ge alla människor möjlighet till ett livslångt lärande. Med en bredd av ämnen och en anpassad pedagogik erbjuder vi verksamhet...

  Läs mer
 • Folkhälsa och livslångt lärande

  Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län arbetar för en bättre folkhälsa i länet. Vi har ett stort engagemang och vill öka människors...

  Läs mer
 • Kultur

  SV Örebro län arbetar genomgående med att utveckla och sprida kultur. Kultur går som en röd tråd genom all vår verksamhet och vi är...

  Läs mer